Çocuk İstismarıÇocuk istismarı konusu çok geniş bir konu. Dikkatle incelenmesi ve dikkatle aktarılması gereken bir konu. Çok büyük bir hassasiyetle ele alınması gereken bir konu. Bu konuda ne kadar yazılsa, ne kadar konuşulsa yine de yeterli olmaz. Ne de olsa uzun süre tabu sayılarak konuşulmayan bir konu. Ama artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. 

Ancak tabu olmaktan kurtaralım, çocuklarımızı bilinçlendirelim derken haya perdesini yırtmamamız gereken bir konu. Haya, edep ve mahremiyet sınırları içinde ele alındığında koruyuculuk anlamında fayda sağlayacak bir konu.

Sadece birilerinin canı yandıktan sonra bir kaç hafta konuşulup, unutulacak bir konu değil. Artık canlar yanmadan önce konuşulup tedbir alınması gereken bir konu. 

Elimden geldiğince, bilgimin yettiğince, kalemimin yazdığınca paylaşımlarda bulunmak üzerime farzdır diyerek bu çalışmaya giriştim. Allah'ın izniyle bir çocuğa bile fayda sağlayabilsem dünyalar benim olur. 


VELİ VE ÖĞRETMENLERİ BİLGİLENDİRME AMAÇLI HAZIRLADIĞIMIZ SLAYT 

Şimdiye kadar yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgileri posta posta paylaştım sizlerle. Aşağıdaki linklerden hepsine sıra ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız sunum da ekte onu da veli toplantılarınızda kullanabilirsiniz. Bu konuda daha fazla okuma yapmak için kaynakçayı da ekliyorum. Bu konuyla ilgili yazdıklarım

ÇOCUKLARIMIZI CİNSEL İSTİSMAR VE TACİZDEN KORUMAK İÇİN

Öncelikle BİRAZ BİLİMSEL BİLGİ'ye ihtiyacımız var

ÇOCUK VE ERGENLERDE CİNSEL GELİŞİM

Bu konuda hazırlanmış güzel bir animasyon ve bunun gibi bir konuyla karşılaştığımızda yapmamız gerekenler için  CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Koruyucu rehberlik kapsamında yapabileceklerimiz için


Duyguları ifade etme konusunda DUYGULARIMIZ

Vücudun bölümleri konusunda VÜCUDUMUZ

İyi dokunuş - Kötü dokunuş konusunda Vücudum Bana Ait

Kötü niyetli insanların tuzaklarından "sır" konusunda İYİ SIR - KÖTÜ SIR 

Özel alan konusunda ÖZEL ALAN BALONCUĞUMKAYNAKÇA

 • Akarca, M. (t.y.). Çocukların ceza hukukundaki yeri ve çocukların korunması http://www.anayasa.gov.tr/files/insan_haklari_mahkemesi/sunumlar/ym_4/Akarca.pdf Adresinden 1 Mayıs 1014 tarihinde alınmıştır
 • Alay,C., Sağır,M.(2012). Pedofili nedir ne değildir?. İçinde Ülman,Y.I.,Artvinli F. (Ed.) Değişen dünyada biyoetik (ss:208-216). İstanbul:Türkiye Biyoetik Derneği.
 • Bahar, G. Savaş, H. A. & Bahar, A. (2009). Çocuk istismarı ve ihmali: Bir gözden geçirme. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:12, 51-65.
 • Baldık, Ö. (2004). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji rehberi. İstanbul: Timaş
 • Balı,Y. & Sağır M.(2014). Çocuk pornografisi suçlarında bilirkişi incelemesi ve dijital görüntülerdeki mağdurun yaş tespiti. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.5,69-92.
 • Bayhan, P.(1998). Dövülen çocuklar. Sosyal Hizmetler Dergisi, Cilt:1, Sayı:8, Ekim, 24-26
 • Bayhan, P. S. & Artan, İ. (2009). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa.
 • Bilgi Notu. http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BilgiNotu-Grafikler.pdf  adresinden 10 Mart 2015 tarihinde alınmıştır. 
 • Çankırılı. A. (2005). Çocuklarımız mutsuz ve başarısız olmasın. İstanbul: Zafer Yayınları
 • Çeçen, A. R. (2007). Çocuk cinsel istismarı : Sıklığı, etkileri ve okul temelli önleme yolları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 1, 1-17
 • Çocuğa Cinsel İstismara 18 Yıl Hapis Cezası . (2015, 10 Mart). Habertürk Gazetesi,
 • Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Lanzarote (2007). http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org/avrupa-konseyi-cocuklarin-cinsel-somuru-ve-istismara-karsi-korunmasi-lanzarote-sozlesmesi.html adresinden 30 Nisan 1014 tarihinde alınmıştır.
 • Erdoğan, A. (2010). Pedofili: Klinik özellikleri, nedenleri ve tedavisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar­current approache in psychiatry,2,132-160.
 • Güneş, A. (2012). Çocuklarda mahremiyet eğitimi, labirent. İstanbul: Selis
 • Hebert, M., Lavoie, F., & Piche, C. & Poitras, M. (2001). Proximate effects of a child sexual abuse prevention program in elementary school children, Child Abuse & Neglect, 25, 505–522.
 • İnan, M. (2010). 2005-2009 yıllarında kocaeli adliyesi’nde görülen cinsel istismar konulu davalarda sanık ve mağdur çocukların sosyodemografik özellikleri ve suçun niteliği (Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi).Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli
 • Kansu, m. (2012), Çocuk istismarı ve ihmali üzerine bir derleme, İstanbul: Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği. 
 • Kır, E. ( 2013 ). Çocuklara yönelik cinsel taciz  ve istismara karşı önleyici eğitim çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası.1,785-800.
 • Kulaksızoğlu, A. (2000). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Levin, s. M. & Stava, L. (1987). Personality characteristics of sex offenders: A Review, Archives of Sexual Behavior, 16(1), 57–79.
 • Ovayolu,n., & Uçan,Ö. , Serindağ, s. (2007). Çocuklarda cinsel istismar ve etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,2(4).
 • Polat, O. (2007). Tüm boyutlarıyla çocuk istismarı, Tanımlar. Ankara: Seçkin Yayınevi. 
 • Sanderson, C. (2010). Çocuğun cinsel eğitimi ve tacizden korunma rehberi. (Çev.) Hekimoğlu A. Şar F. İstanbul: Sistem Yayıncılık