DUYGULARIMIZ


11 Şubat 2015
- 


Gönderen
Betül ErgünCinsel istismar ne yazık ki çok sık duyar olduğumuz bir kelime. Peki biz anne babalar ve öğretmenler olarak çocuklarımızı koruyabilmek için neler yapabiliriz?
Öncelikle biz bilgilenmeliyiz bu konuda, kendi önyargı ve yanlış bildiklerimizi çocuklarımıza dayatmamalıyız. Ayrıca, soğukkanlı olmalıyız. Bununla birlikte çocuklara yaşlarına uygun bir şekilde, onların anlayacağı bir dille ve korkutmadan çocuklarımızı da bilgilendirmeliyiz. Unutmayalım ki bizim onlara söylediğimiz her kelime onlarda derin izler bırakabilir, bu yüzden korkutmamaya dikkat etmeliyiz. Her konuda olduğu gibi cinsel istismar konusunda da "aman yapma, etme" demektense alternatifler sunup ne zaman, ne yapabileceği konusunda yol gösterici olmalıyız.
Bu yollardan bazısını sizinle paylaşacağım. Lütfen siz de fikir ve yorumlarınızla konumuza katılmaktan çekinmeyin. Kolaylık olması açısından basitten karmaşığa doğru bir sıralamayla çocuklarımızı nasıl bilgilendirebileceğimizle ilgili bir program hazırladım.
Yararlı olması umuduyla.

1. Hafta: Duyguları ifade etme


İlk haftanın çalışmasında hedeflerimiz:

·         Çocuğun temel duygularını bilmesi
·         Temel duygulardaki yüz ifadelerini tanıması
·         Duygularını tanıma ve ifade etme alışkanlığı kazanması
·         Temel duygulardaki yüz ifadelerini uygun duruma getirebilmesi
·         Başkalarının yüz ifadelerinden duygularını anlayabilmesi
·         Temel duygulardaki yüz ifadelerini resmedebilmesi
  • Grup çalışmasında ya da aile icinde herkesin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir ortam olduğunun farkına varması

Sınıf ortamında ya da bir grupla uygulama yapıyorsanız şu şekilde başlayabilirsiniz:
Dikkati çekme ve motivasyonu sağlamak için, öğretmen sınıfa girer ve sınıfı gözlemledikten sonra öğrencilerin yüz ifadesine göre öncelikle onların dikkatini duygularının üzerine çeker. “Suratını asmışsın…,kızgın mısın? Ne oldu? Seni kızdıran nedir?” veya “Ne güzel gülümsüyorsun. Mutlu görünüyorsun” gibi çeşitli ifadeler kullanır. Öğrenciler duyguları hakkında konuşmaya teşvik edilir ve öğrencilerin duyguları hakkındaki konuşmaları sınıfça dinlenir.

Daha sonra duygular ve duyguların ifade edilmesi üzerinde konuşulacağı belirtilir.  Değişik duygulardan söz edilir. Bunun için aşağıdaki Temel Duygular tablosundan yararlanılabilir.

TEMEL DUYGULAR
Öfke
Üzüntü
Korku
Mutluluk
Sevgi
Şaşkınlık
İğrenme
Utanç
Hiddetlenme
Acı
Kaygı
Sevinç
Sevme
Hayret
Tiksinti
Utanma
Sinirlenme
Keder
Kuruntu
Çoşku
Dostluk
Merak

Mahcubiyet
Kızma
Can sıkıntısı
Endişe
Huzur
Şefkat
Afallama

Pişmanlık
Hınç duyma
Neşesizlik
Tasa
Tatmin
İyilik
Şok

Üzülme
İçerleme
Kasvet
Şüphe
Haz
Sadakat
Aşağılama

Kötü hissetme
Hakaret
Melankoli
Gerginlik
Eğlenme
Bağlılık
Küçümseme

Hayal kırıklığı
Nefret
Acıma
Vicdan azabı
Gurur
Yakın ilgi
Hor görme

Küçük düşme
Kin
Hüzün
Huzursuzluk
Heyecan
Hayranlık
Hoşlanmama

Çile
Rahatsızlık
Umutsuzluk
Tedirginlik
Coşkunluk hali
Kabul görme
İtici bulma


Alınganlık
Yalnızlık
Ürkme
Hoşnutluk
Muhabbet
Nefret etme


Düşmanlık
Depresyon
Kuşku
Enerji
TutkuŞiddet
Tükenme

Çılgınlık
Affetme
Aşağıdaki sorulara benzer, yaşına uygun sorularla, çocukların farklı duyguları tanımasını ve doğru ifade etmesi sağlanabilir.
“Sevdiğin bir kişiyi gördüğünde, hoşlandığın bir durumla karşılaştığında ne hissedersin?”
“ Hasta olduğun zaman ne hissedersin?”
“Arkadaşınla oyun oynarken yenilirsen ne hissedersin?” v.b. soruları çoğaltabilirsiniz.

Daha sonra Slayttaki yüz ifadeleri üzerine konuşulur. Duygu ve yüz ifadelerinin evrensel olduğundan bahsedilir.

Yazıcıdan çıkarılan 1. çalışma kağıdındaki yüz ifadelerini gösterdikten sonra “Bu yüz ifadelerinde hangi duygular var” sorusu öğrencilere yöneltilir.  

Resmin orjinali http://www.kids-pages.com/folders/worksheets/Feelings/page1.htm sayfasındadır


Cevaplar alındıktan sonra, karşımızdaki kişinin duygularının yüz ifadelerinden anlaşılabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunulur.

Davranışın ortaya çıkarılması: Çocuklara bazı durumlar söylenir. Bu durumlar karşısında “Kendinizi nasıl hissedersiniz” diye sorulur ve bu duygularını yüz ve mimikleriyle ifade etmeleri istenir.
Örnek: “ Akşam eve gelirken baban sana çok istediğin bir şeyi alıp getirse, ne hissedersin?”
“Annenin yeni aldığı pantolon kaza ile yırtıldı. Ne hissedersin?” 
“Arkadaşın senden izinsiz kitabını aldı. Ne hissedersin?”
“Koşu yarışmasında birinci oldun. Ne hissedersin?” gibi sorular çocuğun yaşına ve seviyesine uygun olarak çoğaltılabilir.

Son olarak, bir grup oyunu oynanır. Oyun için yukarıdaki temel duygular listesinden yararlanarak küçük parçalara bölünmüş kağıtlara duygular yazılır ve katlanarak bir yerde biriktirilir. Çocuklar sırayla birer kağıt çeker ve kendisine çıkan duyguyu hiç konuşmadan sadece beden dili ve mimikleriyle anlatmaya çalışır. İlk bilene 1 puan verilir.

Farkli bir etkinlik olarak 2. çalışma kağıdı dağıtılır ve duygulara uygun yüzlerin çizilmesi istenir

Bu etkinlikleri sınıf ortamında bir ders saati içinde yapabileceğiniz gibi evde birkaç güne bölerek de yapabilirsiniz.

Çocuklarınızla duyguları üzerine konuşabileceğiniz daha çok etkinlik üretebilirsiniz. Bu etkinlikleri bizimle de paylaşırsanız sevinirim

2. Haftanın konusunu görmek için lütfen tıklayın >>Tepkiler: